Voor allen

Hoge Noot(d)

Zingen doet men met emotie
't zingen van noten op een rij
maar hoe het ook zal klinken
het maakt het hart steeds blij.

Het zingen doet men om te horen
hoe een ander tonen maakt
't kan zo mateloos bekoren
hoe het èèn, de ander raakt.

En zingt U soms in dissonanten
gekweld door enig leed
Beziet dan ook de andere kanten
Dat U, voor andere deed.

Wees vrolijk, vrij en altijd trouw
Aan 't koor waar ieder veel voor doet
't is eigenlijk waar ik veel van hou
dat doet een mens erg goed.

Om af te sluiten en te zeggen
te bedoelen, van wat ik voel
is te spreken zonder woorden
te luisteren, van wat ik bedoel.


Moraal:  Als je naar de trommels luistert, kan je de stilte horen

                                                                                                            
Een  groet  voor  allen  die  ik  ken .
                                                         Bert Barf
                                                      Rhenen